ANIMACIJA

NASLOV: SVETOVI

Vse sprejete animacije bodo prikazane od 19. 4. do 22. 4. 2021 na Festivalu oblikovanja Maribor (FOMB). Prispevki v tej kategoriji morajo biti animacije (digitalni videi).

JEZIK: Jezik mora biti slovenski, angleški ali drugi s prevodom v slovenščino ali angleščino (podnapisi).

DOLŽINA: Dolžina animacije ne sme biti krajša od 30 sekund in ne sme presegati 40 minut brez začetne in končne špice. V primeru animacij, ki bodo daljše od 10 minut, si organizator FOMB-a pridržuje pravico, da jih ne prikaže v celoti.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Na natečaj lahko prijavite filme v vseh animacijskih tehnikah, vključno s kombinacijo igranega in dokumentarnega filma. Več kot 50 % izdelka mora biti animiranega. Skrbnik natečaja si pridržuje pravico, da določi, ali izdelek izpolnjuje pogoje za animacijo. Priporočene so digitalne datoteke z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: Format: MPEG4; Kodek: H264; FPS: Native; Resolucija: 1920×1080 ali 1280×720; bitrate: max. 10000 kbit/s. Skrbnik si pridržuje pravico, da zavrne izvod dvomljive tehnične kvalitete, ki bi lahko povzročil težave med projekcijo. Predložena različica izdelka mora biti končna različica. Filmi z dialogom ali naracijo v drugih jezikih in ne v slovenščini morajo imeti slovenske ali angleške podnapise. Vsi izdelki se morajo začeti ali končati s špico, ki vsebuje naslednje podatke: naslov filma, avtorja ali avtorje, mentorja, producenta in organizacije (šole itd.), leto in kraj nastanka.

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti. Avtorji lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično. Vsaka animacija mora imeti glavnega avtorja, ki služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor in vsi soavtorji, navedeni na prijavnici, ki bodo podali soglasje za objavo osebnih podatkov. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na tem festivalu. Na zahtevo je potrebno predložiti vsa pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Nagrada za oddajo animacije je javno priznanje in njeno predvajanje na FOMB-u ter nagrade sponzorjev. Organizator FOMB-a ne bo pod nobenim pogojem plačal ustvarjalcem nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo ohraniti vsaj en izvod svojega videa. Organizator FOMB-a ni odgovoren za morebitne videe, ki so izgubljeni, poškodovani ali niso preneseni pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti z naslednjo izjemo: prijavitelj odobri organizatorju FOMB-a pravico do uporabe vseh materialov v zvezi s prijavljenim izdelkom, kot tudi do 10 % celotne dolžine filma, kar ne bo preseglo več kot 3 minute, za oglaševanje, obveščanje javnosti za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila. S sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB-a pravico do uporabe svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, animacije za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1.

Skrbnica natečaja za kategorijo ANIMACIJE je  Lada Bele Tominc.