MISLI

Zapišite lepe misli, globoke misli, kritične misli ter jih obogatite z ilustracijo na temo SVETOVI.

2.aMOUP (I. Skaza, E. M. Kostanjevec, V. Lepoša, A. Belina, M. Milej, T. N. Herkez)
3.aMOUP (T. Dukarič, M. V. Onič, S. Židov, S. Šilak)
2.aMOUP (M. Mulej, T. N. Herkez, E. M. Kostanjevec, I. Skaza, A. Belina, V. Lepoša)
1.aMOUP