VARNOSTNI NAČRT

GENERALKA I., GENERALKA II. in SVEČANA PRIREDITEV v MARIBOX-u v četrtek, 18. 4. 2019

12.00 – GENERALKA I.

1. letniki – FRI , MT, TO – 1.aF, 1. bF, 1.cF, 1.dF, 1. aMT, 1. bMT, 1. aMOUP

2. letniki – 2 bF, 2. dF, 2. aMOUP (pred tem ogled razstave na SEŠ);

 spremljevalci po razporedu

15.00 –  GENERALKA II.

1. letniki – 1. bGO

2. letniki MT, TO, FRI – 2. aMT, 2. bMT, 2. bGO,  2. aF, 2. cF

3. letniki MT, TO –  3. aMT, 3. bMT, 3. aMOUP, 3. bGO

4. letniki MT – 4. aMT

REZERVIRANI DIJAKI – 3. bF, 3. cF, 3. dF, 4. bMT, 4. aMOUP, 4. bGO in drugi posamezniki (razen v prImeru, če aktivno opravljajo naloge po navodilu mentorjev);

spremljevalci po razporedu

18.00 – SVEČANA PRIREDITEV (starši, zaposleni, povabljeni)

Vsi zaposleni, ki niso bili spremljevalc,i in drugi obiskovalci po želji.

DRUŽENJE – Feniks caffe and lounge od 19.30 naprej (udeleženci svečane prireditve, zaposleni)