VARNOSTNI NAČRT

 • Opis varnostnih dejavnosti v času organiziranega dela
 • Celotna prireditev se snema. Slikovni in video material bo objavljen v medijih, na spletni strani šole in na družabnih omrežjih.
 • Dijaki naj imajo pri sebi osebni dokument.
 • Dijaki se pravočasno in vestno javijo spremljevalcem na dogovorjenem mestu.
 • V Maribox in na razstaviščne prostore ne vnašajo hrane in pijače.
 • Na vseh prizoriščih skrbijo za red in čistočo in smeti odlagajo v primerne posode za smeti.
 • Prepovedano je uživanje alkohola, kajenje in uživanje drugih nedovoljenih substanc.
 • Uporaba mobitelov in elektronskih naprav v času dogajanja ni zaželena in bo prepovedana, če bo moteča za dogajanje.
 • Dijaki ne smejo zapustiti prizorišča dogajanja predčasno, ne da bi o tem obvestili spremljevalca.
 • Morebitni konflikti in nesporazumi se bodo reševali sproti.
 • Vse kršitve, ki niso v skladu z navodili in hišnim redom šole, se bodo reševale v skladu s šolskimi pravilniki  po FOMB-u.
 • V vseh okoliščinah  naj se dijaki vedejo mirno, primerno, spoštljivo in naj ne poškodujejo razstavljenih stvari.
 • Dijaki morajo upoštevati navodila spremljevalcev, hišni red šole in šolske pravilnike.
 • Udeležba je za vse dijake in zaposlene je obvezna – glede na navodila vodstva, delovne skupine FOMB in program.
 • Dijaki naj uporabijo javni prevoz. V primeru uporabe lastnega prevoza sami poskrbijo za plačilo parkirnine.
 • Program celotne prireditve je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom FOMB.
 • Opis varnostnih dejavnosti v času neorganiziranega dela oz. prehoda na različna prizorišča
 • Dijaki naj imajo pri sebi osebni dokument.
 • Dijaki morajo upoštevati predpise glede varnosti v prometu.
 • Dijaki sami pridejo na prizorišča in se tam javijo spremljevalcu (Maribox, razstaviščni prostori, drugo po programu).
 • Prepovedano je uživanje alkohola, kajenje in uživanje drugih nedovoljenih substanc pred in med dogodkom ter po dogodku.
 • Kljub vmesnim prekinitvam in odmorom ima celoten dogodek značaj šolske in javne prireditve.
 • V primeru težav in zapletov naj se dijaki obrnejo na spremljevalca in ostale zaposlene.

Nadja Jager Popović,

ravnateljica