ZMAGO KOVAČ

Mladi Mesec, olje na platnu, 90 x 110cm, 2014

Rojen 20. maja 1964 v Mariboru, profesor likovne umetnosti. Obiskoval Pedagoško fakulteto v Mariboru v letih 1984 – 2003 in diplomiral iz slikarstva z naslovom Kromatičnost barve in njena vloga v sodobnem slikarstvu. V letih 1996 -2005 sodeloval pri večjih restavratorskih projektih, 2006 – 2015 poučeval umetnost na večih osnovnih šolah, zadnji dve leti deluje kot samostojni ustvarjalec. Doslej 17 samostojnih avtorskih razstav, sodeloval na mnogih skupinskih razstavah doma in tujini. Ustvarja tudi na področju kiparstva in oblikovanja, občasno vodi tečaje slikanja, oblikovanja in številne ustvarjalne delavnice za otroke, mladostnike in odrasle, otroke s posebnimi potrebami in invalide.