MODNA ILUSTRACIJA

NASLOV: SVETOVI

Prispevki v tej kategoriji morajo biti modne ilustracije.


IZDELEK je modna ilustracija, na kateri je prikazano oblačilo, oblačilo za posebne priložnosti ali modni dodatek, narisana v poljubni tehniki.

 
OBSEG: Dovoljene so največ 3 ilustracije posameznega avtorja. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:  

Modna ilustracija mora biti izdelana v formatu A3 (pokončni ali ležeči); s priloženo  mapo. Vsebuje naj naslednje podatke:

  • opis izhodišča, ki je navdihnil nastanek ilustracije;
  • opis koncepta in izdelave;
  • opis materiala in tehnike (približno pol strani formata A4 oz. 150 besed);
  • papir je šeleshamer ali kakšen drug trši material.

Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF. Avtorji dela oddajo v zaprti ovojnici, s pripisom »Natečaj za modno ilustracijo« po pošti na naslov SŠOM, Park mladih 8, 2000 Maribor.


AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.

Modna ilustracija mora imeti enega avtorja, ki je tudi kontaktna oseba. Priznanje prejme avtor. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo. Nagrada za oddajo je javna objava avtorja in njegovega prispevka v tiskani in digitalni različici biltena FOMB, nagrade sponzorjev in priznanje na FOMB-u. Na svečani prireditvi bomo razglasili tri najboljše izdelke.

Organizatorji FOMB-a pod nobenim pogojem ne bodo plačali avtorjem nobenega dodatnega nadomestila. Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne poškodbe izdelkov, ki so izgubljeni ali  poškodovani.

Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj organizatorju FOMB-a odobri uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, fotografij za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1.  Avtorske pravice obdrži avtor.

Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne.

Skrbnica natečaja za kategorijo MODNA ILUSTRACIJA je Alenka Lukić.