PETRA ŠINK

Sem občudovalka narave, njene perfektnosti, njene blagosti in surovosti, njenega dajanja in vznemirjanja, njene superiornosti nad človekom, ki se trudi, da bi jo obvladal. Iskalka samotnih poti in vedno novih, najlepših razgledov. Ustvarjalka, večkrat nagrajena oblikovalka, radovedna raziskovalka in športnica. Oblikovalka iz darov narave, oblikovalka za ljudi, za preživetje vseh, narave in ljudi. Inspiracija za moja dela so pogosto povezana z naravo in živimi organizmi, ki so sestavni
del nje. Vedno sem prisluhnila sebi in potovala po lastni poti. Nikoli me niso zanimala površinska vprašanja, kaj in kako nekaj nastane, vedno sem se poglabljala tudi v globino stvari. Moje delo je povezano z implementacijo biokompozitnega materiala na osnovi gliv v uporabne izdelke, ki jih po uporabi lahko zavržemo v naravo brez onesnaževanja. Je povod za nadaljnje razmišljanje in delo ter raziskovanje na področju živih organizmov in biorazgradljivih materialov, vse za dobro širše družbe in našega okolja. Je vzpodbuda za iskanje novih, drugačnih materialov v celotnem konceptu trajnostnega razvoja.