PRIČESKA

NASLOV: SVETOVI

Risbe in fotografije izbranih pričesk v osnovnošolski kategoriji in kategoriji mladi do 27 let bodo razstavljene na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB).

Prispevki v tej kategoriji morajo biti risbe (osnovnošolci), fotografije pričesk (srednješolci, mladi do 27. leta starosti).

OBSEG: Posamezni avtor mora poslati risbo ali fotografije moške ali ženske pričeske

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Sodelujoči se morajo prijaviti s prijavnico. Sodelujoči učenci osnovnih šol priložijo prijavnici risbo pričeske (moška ali ženska pričeska).

Sodelujoči dijaki in mladi do 27. leta priložijo prijavnici najmanj 6 fotografij (JPG)  svojih modelov (moška ali ženska pričeska) na katerih je model fotografiran prej in potem, ter med izvedbo pričeske, (na fotografijah se mora pričeska videti  spredaj  in zadaj). 

Fotografije, ki jih bodo sodelujoči poslali, morajo biti jasne in čiste (nejasne fotografije bodo zavrnjene). 

Delo mora biti avtorsko delo prijavitelja. 

Kategorija mladi do 27. leta: Pri moški  in ženski pričeski so dovoljeni vsi pripomočki in produkti za oblikovanje las. Pri ženski pričeski je lahko uporabljenih največ 40 % lasnih dodatkov. Sodelujoči lahko uporabijo različne barve in produkte za utrjevanje las. Lasje so lahko poljubne dolžine in oblike, ki je urejena v smiselno in kreativno  obliko. Ocenjuje se  predvsem kreativnost in izvedba pričeske (natančnost, čistost, oblika, linija). 

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.

Priznanje bo prejel avtor. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo. 

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne fotografije, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno.  Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne. Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in digitalni različici biltena FOMB. Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnika razpisa.

Skrbnica razpisa za kategorijo PRIČESKA je Bojana Galič.