PROMOCIJSKI IN DARILNI IZDELKI

NASLOV: SVETOVI

Izbrane idejne in izvedbene rešitve bodo predstavljene na razstavi in v tiskani ter digitalni različici revije FOMB. Prav tako bodo predstavljeni tudi modeli za sodobno, kakovostno, inovativno in uporabno celostno zasnovane promocijske in darilne izdelke za FOMB.

Prispevki v tej kategoriji morajo biti idejne in izvedbene rešitve ter modeli.

IZDELEK: Izdelek se odda v obliki elaborata in izvedenega modela za oblikovanje različnih drobnih predmetov in dodatkov, ki bodo služili kot promocijska darila v času dogodkov FOMB-a. Idejne in izvedbene rešitve naj izhajajo iz namena FOMB-a in naslova. Temeljne razpoznavne prvine celostne podobe ali posamičnih izdelkov naj bodo zastavljene tako, da dopuščajo izvedbo v večjih količinah, zasnovane iz primerno izbranih materialov.

OBSEG: Dovoljen je največ en elaborat in izvedbeni model posameznega avtorja.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Popolna natečajna naloga obsega:

– izhodišča za oblikovanje, opis ideje;

– skice, tehnične risbe, barvne študije;

– opise materialov za izvedbo;

– model;

– elaborati morajo biti predstavljeni na formatu A3.

Rešitev naj bo v elektronski različici podana tudi v formatu JPG in PDF v visoki resoluciji (vsaj 300 dpi). Elaboratu je potrebno priložiti seznam vseh sestavnih delov, s podatki avtorja in izjavo o izvirnosti dela.

Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF. Elektronski prijavnici je potrebno priložiti tudi dodatno fotografijo avtorja. Avtorji dela oddajo v zaprti ovojnici oz. paketu, ki vsebuje poleg fizičnega elaborata tudi digitalno različico.

Ovojnico ali paket s pripisom “Natečaj za oblikovanje promocijskih in darilnih elementov za FOMB” naj avtorji s priporočeno pošto posredujejo na naslov: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor. Na hrbtni strani morajo napisati naslov avtorja, ki je tudi kontaktna oseba. Priznanje bo prejel avtor. V primeru če bo izdelek izveden, bo avtor o tem obveščen. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo.

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne fotografije, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno.

Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, stripa ali grafične kratke pripovedi za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne. Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in digitalni različici biltena FOMB.

Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnika razpisa.

Skrbnik natečaja za kategorijo PROMOCIJSKI IN DARILNI IZDELKI je Žiga Čakš.